Edukacyjne - prof. M. Galas, M. Skrzypczyk

W listopadzie i grudniu 2012 r. odbyły się warsztaty edukacyjne w zakresie Małych Projektów działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007- 2013 dotyczący operacji Organizacja warsztatów edukacyjnych wraz z wydaniem folderu "Lelów Miejsce Spotkania Kultur". Warsztaty adresowane były

do młodzieży gimnazjalnej. Spotkania prowadzili:

 

prof. Michał Galas - Kierownik Zakładu Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

studentki Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

oraz Mirosław Skrzypczyk znawca kultury żydowskiej, autor licznych publikacji poświęconych kulturze i tradycji żydowskiej, tematom wielokulturowości oraz edukacji na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego.

 

2003 - 2020
Statystyki odwiedzin

Dzisiaj: 107
Bieżący miesiąc: 19921
OGÓŁEM: 1789611
Sponsorzy
Partnerzy
Copyright © 2011

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie


Projekt i wykonanie: Michał Marcinkowski