2019-03-15 13:40
VII Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży

REGULAMIN

Gminny Ośrodek Kultury wychodząc naprzeciw wychowaniu kulturalnemu oraz artystycznemu dzieci i młodzieży, organizuje VII Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży Gminy Lelów oraz Gmin sąsiadujących. Festiwal ten ma pozwolić dzieciom i młodzieży na spotkanie z kulturą, wychowaniem artystycznym, wymianę doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy uczestnikami oraz opiekunami grup. Cenne uwagi oraz wskazówki, których będzie można oczekiwać od Jury, mogą być inspiracją do dalszych działań twórczych.

Jesteśmy przekonani, że działania te wpiszą się w rozwój amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że Festiwal spełni Państwa oczekiwania i będziemy gościć w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie zespoły, solistów oraz ich opiekunów z Gminy Lelów oraz Gmin sąsiadujących.

 

ORGANIZATORZY

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie

WSPÓŁORGANIZATOR

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

 

CEL IMPREZY

 • stworzenie możliwości zaprezentowania swoich umiejętności i talentów przez dzieci i młodzież
 • promowanie młodych talentów w obszarach muzycznych
 • integracja rodzin oraz dzieci i młodzieży z Gmin sąsiadujących
 • wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi oraz młodzieżowymi zespołami
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z kulturą

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 • W festiwalu biorą udział zespoły działające w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowo – wychowawczych Gminy Lelów oraz Gmin sąsiadujących: Gminy Irządze, Janów, Koniecpol, Niegowa, Przyrów, Kroczyce oraz Szczekociny.
 • W festiwalu mogą wziąć również udział soliści oraz duety wokalne z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo – wychowawczych w powyższych gminach.
 • Uczestnicy festiwalu wykonują jeden przygotowany utwór wyłącznie w języku polskim. Tytuł utworu wykonywanego podczas przesłuchań konkursowych, podany w karcie zgłoszenia jest wiążący, nie ma możliwości zmiany podanego utworu. Prosimy o przemyślane decyzje.
 • W każdej z poszczególnych kategorii mogą wziąć udział max.: 3 zespoły, 3 solistów i 3 duety z każdej placówki. Prosimy o przeprowadzenie wewnętrznych przesłuchań i wyłonienie po trzech najlepszych przedstawicieli z danej kategorii.
 • Zgłoszenia (wg załączonego wzoru- karta zgłoszenia oraz klauzule) należy przesłać do dnia 9 kwietnia 2019 r. na poniższy adres lub skan mailem na adres: sekretariat.goklelow@gmail.com w tytule maila proszę wpisać: FESTIWAL ARTYSTYCZNY. Klauzule muszą zostać podpisane przez rodziców. Uczestnicy, którzy dostarczą karty zgłoszenia bez podpisanych klauzul nie będą mogli wziąć udziału w przesłuchaniach konkursowych!

 

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie

42 -235 Lelów ul. Szczekocińska 31

          z dopiskiem VII Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży

 

KATEGORIE / TERMINY

I. ZESPOŁY (wokalne, wokalno – instrumentalne, instrumentalne, taneczne)

- Zespoły Muzyczne Przedszkoli

- Zespoły Muzyczne Szkół Podstawowych klasy I - III

- Zespoły Muzyczne Szkół Podstawowych klasy IV - VI

- Zespoły Muzyczne klasy VII, VIII SP i Gimnazjum

- Zespoły Muzyczne Szkół Ponadgimnazjalnych

- Zespoły Muzyczne Placówek Oświatowo – Wychowawczych w kategoriach jak powyżej

- Zespoły Taneczne Przedszkoli

- Zespoły Taneczne Szkół Podstawowych klasy I - III

- Zespoły Taneczne Szkół Podstawowych klasy IV - VI

- Zespoły Taneczne klasy VII, VIII SP i Gimnazjum

- Zespoły Taneczne Szkół Ponadgimnazjalnych

- Zespoły Taneczne Placówek Oświatowo – Wychowawczych w kategoriach jak powyżej

 

Zespoły prezentują jeden utwór o dowolnej tematyce. Czas trwania występu nie może przekraczać 5 minut. Razem ze zgłoszeniem należy przesłać szczegółowe informacje dotyczące wymogów technicznych np. rodzaju potrzebnego odtwarzacza, ilość mikrofonów, ilość pulpitów lub innych potrzebnych rzeczy.

 

II. SOLIŚCI ( instrumentaliści, wokaliści)

- Soliści Przedszkoli

- Soliści Szkół Podstawowych klasy I - III

- Soliści Szkół Podstawowych klasy IV - VI

- Soliści klasy VII, VIII SP i Gimnazjum

- Soliści Szkół Ponadgimnazjalnych

- Soliści Placówek Oświatowo – Wychowawczych w kategoriach jak powyżej

Soliści przygotowują i prezentują jeden utwór o dowolnej tematyce. Łączny czas trwania występu nie powinien przekraczać 5 minut. Razem ze zgłoszeniem należy przesłać szczegółowe informacje dotyczące wymogów technicznych np. rodzaju potrzebnego odtwarzacza, ilość mikrofonów, ilość pulpitów lub innych potrzebnych rzeczy.

 

III.  DUETY

- Duety Przedszkoli

- Duety Szkół Podstawowych klasy I - III

- Duety Szkół Podstawowych klasy IV - VI

- Duety klasy VII, VIII SP i Gimnazjum

- Duety Szkół Ponadgimnazjalnych

- Duety Placówek Oświatowo – Wychowawczych w kategoriach jak powyżej

Duety przygotowują i prezentują jeden utwór o dowolnej tematyce. Łączny czas trwania występu nie powinien przekraczać 5 minut. Razem ze zgłoszeniem należy przesłać szczegółowe informacje dotyczące wymogów technicznych np. rodzaju potrzebnego odtwarzacza, ilość mikrofonów, ilość pulpitów lub innych potrzebnych rzeczy.

 

Termin przesłuchań 8 maja 2019 r. godzina 8:00

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie

 

OCENA

 • Jury Festiwalu Artystycznego przy ocenie weźmie pod uwagę następujące kryteria: wartości wychowawcze, dobór repertuaru, oryginalność i poprawność prezentowanej formy, dykcję, emisję głosu, interpretację, scenografię, ruch sceniczny oraz ogólny wyraz artystyczny.
 • Jury może przyznać nagrody I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
 • Statuetki dla laureatów Festiwalu ufundowane zostaną przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie  i Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie
 • Komisja przyzna dyplomy oraz nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursu
 • Jury wytypuje najlepszych solistów, duety oraz zespoły, które zaprezentują się na Pikniku Rodzinnym z okazji Dnia Matki i Dziecka, który odbędzie się 26 maja 2019 r. (niedziela)

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 • Dokładna godzina oraz plan przesłuchań zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora.
 • Koncert Laureatów wraz z ogłoszeniem wyników odbędzie się 26 maja 2019 r. podczas Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Matki i Dziecka, na placu szkolnym w Lelowie.
 • Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
2003 - 2018
Statystyki odwiedzin

Dzisiaj: 78
Bieżący miesiąc: 694
OGÓŁEM: 1372246
Sponsorzy
Partnerzy
Copyright © 2011

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie


Projekt i wykonanie: Michał Marcinkowski