GOK Lelów


Staraniem Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie 16 grudnia 2011 roku do Lelowa zawitało największe w Polsce kino

objazdowe ORANGE. W ramach pokazu filmowego najmłodsi mogli obejrzeć film "Miś Yogi". Dla starszej publiczności zaprezentowano dwa filmy "Chłopiec na rowerze" oraz "Nie ten człowiek". Niewygórowana cena biletów sprawiła,

że na seans przybyła całkiem liczna grupa widzów. Na filmie dla najmłodszych na widownię weszło 120 osób.

Dnia 20 grudnia 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyło się spotkanie opłatkowe dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty gminy Lelów. Spotkanie umiliła młodzież Szkoły Podstawowej w Lelowie inscenizają Szopki Bożonarodzeniowej. Nie zabrakło tez wspólnego śpiewu kolęd. Spotkanie zakończył poczęstunek wigilijny.

Dnia 14 grudnia 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyło się spotkanie opłatkowe członków Lelowskiego Towarzystwa Historyczno- Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego. Program obejmował: Informację o działalności LTHK im. W. Zwierkowskiego w 2011 roku, którą przedstawił Prezes Marian Nowak, wręczenie Medali im. W. Zwierkowskiego i podziękowań. W tym roku Kapituła przyznała dwa medale. Srebrny medal otrzymał pośmiertnie Pan Jerzy Sputo, złoty medal otrzymał ks. Henryk Młynarczyk- Proboszcz Parafii Lelów. Spotkanie zakończył poczęstunek wigilijny.

Konkurs został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie pod patronatem Wójta Gminy Lelów Pana Jacka Lupy. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży szkół

podstawowych oraz gimnazjów w czterech grupach wiekowych: przedszkolaki, dzieci klas

I- III, dzieci klas IV- VI, szkoła gimnazjalna. Celami konkursu były: poszerzanie i popularyzowanie wiedzy o polskich zwyczajach i obrzędach bożonarodzeniowych, rozwijanie myślenia otwartego i twórczego, propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych, jako środka wypowiedzi plastycznej oraz spotkanie z bogactwem zwyczajów ludowych związanych z czasem Bożego Narodzenia. Na konkurs wpłynęło 45 prac. Komisja w składzie: Joanna Lechowska, Beata Skrzypczyk, Alicja Pawlik dokonała oceny prac.

Konkurs został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie pod patronatem  Wójta Gminy Lelów Pana Jacka Lupy, ks. Henryka Młynarczyka- Proboszcza Parafii Lelów, ks. Stanisława Grudnia- Proboszcza Parafii Staromieście, ks. Stanisława Swobodę- Proboszcza Parafii Nakło, ks. Jacka Szymańskiego- Proboszcza Parafii Podlesie oraz ks. Sławomira Olszewskiego- Proboszcza Pearafii Drochlin.  Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z terenu gminy Lelów w czterech grupach wiekowych: dzieci szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna, młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli. Celami konkursu były: popularyzacja i poszerzanie wiedzy o polskich zwyczajach i obrzędach bożonarodzeniowych, rozwijanie myślenia otwartego i twórczego, propagowanie wśród młodzieży różnych technik oraz spotkanie z bogactwem zwyczajów ludowych związanych z czasem Bożego Narodzenia. Na konkurs wpłynęło 11 prac. 

2003 - 2017
Statystyki odwiedzin

Dzisiaj: 63
Bieżący miesiąc: 14071
OGÓŁEM: 935911
Sponsorzy
Partnerzy
Copyright © 2011

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie


Projekt i wykonanie: Michał Marcinkowski