Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie realizował projekt pod nazwą „Lelów miejsce spotkania kultur”, który został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ten miał na celu przybliżenie historii, zwyczajów i kultury zarówno polskiej jak i żydowskiej, a także tego jak w przeszłości przenikały się obie kultury.

W ramach projektu przeprowadzone zostały cykle warsztatów edukacyjnych. I tak w dniu 8 września 2020 roku, zorganizowany został konkurs Piosenki żydowskiej. Aby wziąć w nim udział, uczestnicy wypełniali kartę zgłoszenia oraz przygotowywali dwa utwory, które prezentowały muzykę klezmerską, żydowską. Do konkursu zgłosiło się sześciu wokalistów. Uczestnicy konkursu stworzyli piękne interpretacje wykonywanych przez siebie utworów i pokazali wysoki kunszt artystyczny. Celem konkursu było propagowanie i popularyzowanie projektu „Lelów miejsce spotkania kultur” w oparciu o repertuar zespołów klezmerskich oraz zespołów prezentujących muzykę żydowską. Prezentacja talentu i umiejętności uczestników konkursu, kształtowanie wrażliwości artystycznej, Kształtowanie postawy tolerancyjnej względem innej religii, kultury i tradycji oraz propagowanie dialogu międzykulturowego, popularyzowanie i rozwijanie zainteresowania kulturą i tradycją żydowską.

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie realizował projekt pod nazwą „Lelów miejsce spotkania kultur”, który został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ten miał na celu przybliżenie historii, zwyczajów i kultury zarówno polskiej jak i żydowskiej, a także tego jak w przeszłości przenikały się obie kultury.

W ramach projektu przeprowadzone zostały cykle warsztatów edukacyjnych. I tak w dniach od 24 sierpnia do 4 września 2020 r. odbywały się warsztaty muzyki żydowskiej. Ta seria warsztatów skierowana była do uczestników wszystkich grup wiekowych, grających na różnych instrumentach muzycznych i mających różny poziom zaawansowania. Warsztaty te miały na celu wprowadzenie w świat melodii, nastrojów, rytmów i rodzajów instrumentalnej muzyki klezmerskiej, żydowskiej. Wszyscy uczestnicy, w przyjaznym i ciepłym kręgu, wspólnie, w życzliwej atmosferze uczyli się nowych melodii. W ramach tych warsztatów odbył się także Konkurs Piosenki Żydowskiej.

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie realizował projekt pod nazwą „Lelów miejsce spotkania kultur”, który został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ten miał na celu przybliżenie historii, zwyczajów i kultury zarówno polskiej jak i żydowskiej, a także tego jak w przeszłości przenikały się obie kultury.

W ramach projektu przeprowadzone zostały cykle warsztatów edukacyjnych. I tak w dniach od 24 sierpnia do 4 września 2020 r. odbywały się warsztaty taneczne, poświęcone obrzędowym tańcom kultury polskiej i żydowskiej. Taniec towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. W większości tradycyjnych społeczności taniec stanowił istotny element wielu rytuałów i zwyczajów, a także spełniał funkcje społeczne – wzmacniał więź społeczną w odczuwaniu przynależności do określonej grupy ludzkiej. Taniec zbliża ludzi, wyzwala radość, rozwija poczucie rytmu oraz harmonie ciała i ducha. Tańczyć może każdy niezależnie od umiejętności i wieku. Czy jest piękniejszy sposób na porozumienie między ludźmi niż taniec? Nie potrzeba słów do wspólnego przeżywania muzyki. Taniec w kręgu łączy. W kręgu wszyscy są równi, wszyscy są razem. Taniec jest odzwierciedleniem tego, co nazywamy „duszą narodu”.

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie realizował projekt pod nazwą „Lelów miejsce spotkania kultur”, który został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ten miał na celu przybliżenie historii, zwyczajów i kultury zarówno polskiej jak i żydowskiej, a także tego jak w przeszłości przenikały się obie kultury.

W ramach projektu przeprowadzone zostały cykle warsztatów edukacyjnych. I tak w dniach 28-29 sierpnia 2020 r. odbyły się warsztaty pisania w języku jidysz, które poprowadziła pani Karolina Koprowska- doktorantka Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się o historii języka jidysz i jego współczesności, czym różni się jidysz od hebrajskiego, przekonali się także kto dziś mówi w jidysz i dlaczego. Wprowadzone zostały także podstawy alfabetu oraz praktyczne warsztaty pisania alfabetem żydowskim.

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie realizował projekt pod nazwą „Lelów miejsce spotkania kultur”, który został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ten miał na celu przybliżenie historii, zwyczajów i kultury zarówno polskiej jak i żydowskiej, a także tego jak w przeszłości przenikały się obie kultury.

W ramach projektu przeprowadzone zostały cykle warsztatów edukacyjnych. I tak w dniach 29- 30 sierpnia 2020 r. odbyło się zwiedzanie synagogi i ohelu z możliwością wysłuchania opowieści o historii chasydów lelowskich i życiu cadyka Dawida Bidermana. Przewodnikiem po tych miejscach była pani Karolina Koprowska- doktorantka Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wielokulturowy świat sztetla, czyli miasteczka polsko-żydowskiego, jakim był Lelów oraz więź łączącą jego polskich i żydowskich mieszkańców, zostały bezpowrotnie zniszczone w wyniku zagłady. Coroczne przyjazdy chasydów w rocznicę śmierci cadyka Dawida Bidermana tylko częściowo zapełniają pustkę po wielokulturowym świecie Lelowa.

2003 - 2020
Statystyki odwiedzin

Dzisiaj: 34
Bieżący miesiąc: 10008
OGÓŁEM: 1532308
Sponsorzy
Partnerzy
Copyright © 2011

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie


Projekt i wykonanie: Michał Marcinkowski