Dnia 20 grudnia 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyło się spotkanie opłatkowe dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty gminy Lelów. Spotkanie umiliła młodzież Szkoły Podstawowej w Lelowie inscenizają Szopki Bożonarodzeniowej. Nie zabrakło tez wspólnego śpiewu kolęd. Spotkanie zakończył poczęstunek wigilijny.

Dnia 14 grudnia 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyło się spotkanie opłatkowe członków Lelowskiego Towarzystwa Historyczno- Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego. Program obejmował: Informację o działalności LTHK im. W. Zwierkowskiego w 2011 roku, którą przedstawił Prezes Marian Nowak, wręczenie Medali im. W. Zwierkowskiego i podziękowań. W tym roku Kapituła przyznała dwa medale. Srebrny medal otrzymał pośmiertnie Pan Jerzy Sputo, złoty medal otrzymał ks. Henryk Młynarczyk- Proboszcz Parafii Lelów. Spotkanie zakończył poczęstunek wigilijny.

Konkurs został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie pod patronatem Wójta Gminy Lelów Pana Jacka Lupy. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży szkół

podstawowych oraz gimnazjów w czterech grupach wiekowych: przedszkolaki, dzieci klas

I- III, dzieci klas IV- VI, szkoła gimnazjalna. Celami konkursu były: poszerzanie i popularyzowanie wiedzy o polskich zwyczajach i obrzędach bożonarodzeniowych, rozwijanie myślenia otwartego i twórczego, propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych, jako środka wypowiedzi plastycznej oraz spotkanie z bogactwem zwyczajów ludowych związanych z czasem Bożego Narodzenia. Na konkurs wpłynęło 45 prac. Komisja w składzie: Joanna Lechowska, Beata Skrzypczyk, Alicja Pawlik dokonała oceny prac.

Konkurs został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie pod patronatem  Wójta Gminy Lelów Pana Jacka Lupy, ks. Henryka Młynarczyka- Proboszcza Parafii Lelów, ks. Stanisława Grudnia- Proboszcza Parafii Staromieście, ks. Stanisława Swobodę- Proboszcza Parafii Nakło, ks. Jacka Szymańskiego- Proboszcza Parafii Podlesie oraz ks. Sławomira Olszewskiego- Proboszcza Pearafii Drochlin.  Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z terenu gminy Lelów w czterech grupach wiekowych: dzieci szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna, młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli. Celami konkursu były: popularyzacja i poszerzanie wiedzy o polskich zwyczajach i obrzędach bożonarodzeniowych, rozwijanie myślenia otwartego i twórczego, propagowanie wśród młodzieży różnych technik oraz spotkanie z bogactwem zwyczajów ludowych związanych z czasem Bożego Narodzenia. Na konkurs wpłynęło 11 prac. 

Dnia 17 grudnia 2011 roku w hali sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Lelowie odbył się Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego. W zawodach startowali mieszkańcy Gminy Lelów oraz powiatu częstochowskiego- w  sumie w turnieju udział wzięło 141 osób. Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy Lelów, Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie, Gimnazjum w Lelowie, Szkoła Podstawowa w Lelowie, Starostwo Powiatowe...

2003 - 2018
Statystyki odwiedzin

Dzisiaj: 1473
Bieżący miesiąc: 9467
OGÓŁEM: 1421051
Sponsorzy
Partnerzy
Copyright © 2011

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie


Projekt i wykonanie: Michał Marcinkowski