2012-04-16 14:00

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie zaprasza do wzięcia udziałuw VII Konkursie Plastycznym pod hasłem "ZAWSZE KOCHAM CIĘ MAMO", „LAURKA DLA MOJEJ MAMY”. Celem konkursu jest: popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży, kształtowanie poczucia estetyki, uwrażliwienie na piękno, rozwijanie myślenia otwartego i twórczego, rozwijanie wyobraźni plastycznej. Termin dostarczenia prac upływa 11 maja 2012 r.

2012-04-10 09:45

Dnia 25 kwietnia 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyło się Szkolenie dla beneficjentów z zakresu pisania, rozliczania i zarządzania projektami w ramach działania konkursowego Małe Projekty objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szkolenie prowadził wykwalifikowany trener i praktyk- Bohdan Kamiński. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”.

Organizatorem konkursu fotograficznego „Gmina Lelów w zimowym obiektywie” był Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie. Konkurs miał charakter otwarty. Mogły w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 13 rok życia. Celem konkursu było ukazanie architektonicznych, kulturowych, przyrodniczych i turystycznych walorów Gminy Lelów, promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcenie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy oraz prezentację ich twórczości...

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie

fotograficznym „Gmina Lelów w wiosennym obiektywie”. Konkurs ma charakter otwarty.

Mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 13 rok życia. Celem konkursu jest ukazanie architektonicznych, kulturowych, przyrodniczych i turystycznych walorów Gminy Lelów. Organizatorzy

oczekują na prace ukazujące gminę w ciekawy i oryginalny sposób. Konkurs ma też na celu promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie kreatywności, zachęcenie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy oraz prezentację ich twórczości. Zdjęcia przyjmowane są do dnia 31 maja 2012 r. - o przyjęciu decyduje data stempla pocztowego...

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie zaprasza do wzięcia udziału w VI Konkursie Plastycznym pod hasłem: „Lelów miejsce spotkania kultur”. Celem konkursu jest: popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży, propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych, jako środka wypowiedzi plastycznej, rozwijanie myślenia otwartego i twórczego oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej. Termin dostarczenia prac upływa 11 czerwca 2012 r.

2003 - 2018
Statystyki odwiedzin

Dzisiaj: 433
Bieżący miesiąc: 4385
OGÓŁEM: 1396270
Sponsorzy
Partnerzy
Copyright © 2011

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie


Projekt i wykonanie: Michał Marcinkowski