W załączniku dostępny program Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej "XIII Święto Ciulimu- Czulentu" Lelowskie Spotkania Kultur, odbywającego się w dniach 21- 23 sierpnia 2015 roku

 

Impreza odbędzie się na stadionie sportowym w Lelowie przy ulicy Sportowej 1.

Starosta Częstochowski oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie

zapraszają do wzięcia udziału w "VI Konkursie Potraw Regionalnych", który odbędzie się

w dniu 21 sierpnia 2015 r. podczas "XIII Święta Ciulimu - Czulentu".

 

Konkurs ma zasięg regionalny, adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, a także osób prywatnych. Zgłoszenia należy dokonywać do dnia 11 sierpnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie, ul. Szczekocińska 31, 42 - 235 Lelów lub telefonicznie: 34/ 355 00 47.

Więcej informacji w regulaminie - załącznik do pobrania.

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym

„Gmina Lelów w letnim obiektywie”. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 13 rok życia. Celem konkursu jest ukazanie architektonicznych, kulturowych, przyrodniczych i turystycznych walorów Gminy Lelów. Organizatorzy oczekują na prace ukazujące gminę w ciekawy i oryginalny sposób. Konkurs ma też na celu promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie kreatywności, zachęcenie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy oraz prezentację ich twórczości.

Zdjęcia przyjmowane są do dnia 31 sierpnia 2015 r. - o przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.

W dniu 25 czerwca 2015 roku na stadionie sportowym w Lelowie odbył się XIII Bieg Ziemi Lelowskiej. Organizatorami tej imprezy byli: Gmina Lelów, Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie, Gimnazjum oraz Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie. W sportowej rywalizacji wzięło udział 239 uczestników z terenu Gminy Lelów. W biegu startowały przedszkolaki, uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. Uczestnikom, którzy zajęli miejsca I - III wręczono efektowne medale i dyplomy, natomiast dla wszystkich biorących udział w biegu przygotowano pamiątkowe medale, które zostały ufundowane przez Organizatorów XIII Biegu Ziemi Lelowskiej. Zawody przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego z Gimnazjum oraz z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.

Konkurs został zorganizowany na terenie Gminy Lelów w czterech kategoriach:

* dzieci 7 - 9 lat   * dzieci 10 - 13 lat   * gimnazjaliści    * dorośli.

Celami konkursu były: popularyzacja plastycznej twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych, kształtowanie poczucia estetyki, uwrażliwienie na piękno, rozwijanie myślenia otwartego i twórczego oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej. Konkurs obejmował wykonanie wianka z żywych roślin (kwiaty, zioła). Na konkurs wpłynęło 9 prac.

2003 - 2014
Statystyki odwiedzin

Dzisiaj: 46
Bieżący miesiąc: 12657
OGÓŁEM: 353878
Sponsorzy

„Fundacja Nakielska”, Nakło


Krakowski Bank Spółdzielczy


Partnerzy
Copyright © 2011

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie


Projekt i wykonanie: Michał Marcinkowski